Bøker og hefter om ortodoks tro og spiritualitet

 

Fra Hl. Trifon Skita, Skabland, 2090 Hurdal. E-post

www.klosterprodukter.com


Skitaen har siden starten sett litteratur som et viktig arbeidsfelt. Og det er gjennom årene blitt oversatt og utgitt et betydelig antall titler, tidsskrifter, hefter og bøker, både på eget forlag og på andre forlag. Det er en god måte å gjøre utenforstående kjent med kirkens tro og åndelige liv og kultur, foruten å være til styrkelse av kirkens egne medlemmer. Her følger en lite over tilgjengelig litteratur fra skitaen:


f. Placide Deseille:

Ortodoks spiritualitet og filokalia.

Hl. Trifon Skita 2013

340 s. 300 kr


Tito Colliander:

Gresk-ortodoks tro og livssyn

54 s. Kr 50.


Erkebiskop Paavali av Finland:

Vår tro.

88 s. Kr 150.


Arkimandritt Christoforos Stavropoulos:

Deltakere i guddommelig natur.

Den ortodokse kirkes lære om frelsen.

88 s. Kr 130.


Hl. Serafim av Sarov.

Hans liv og undervisning. Akatist.

108 s. Kr 150.


Epifanij den Vise:

Hl. Sergij från Radonesh. (svensk)

48 s. Kr 50.


Hellige Trifon av Petsjenga

104 s. ill. kr. 150


Roma og Konstantinopel

En økumenisk konfrontasjon

40 s. kr. 50


Ortodokse røster i nord I En antologi.

Arkimandritt Johannes Johansen (red.)

(Hl. Silouan forlag, København)

155 s. Ill. Kr 220.


Ortodokse røster i Nord II

Arkimandritt Johannes (red):

108 s. ill. kr 150


Ortodokse røster i Nord III

Torsten Theodor Tollefsen

Artikler og foredrag om ortodoks kristendom

150 s. kr 200


Gudstjenester, sakramenter og skikker

i Den ortodokse kirke

32 s.  kr 40


Valentina Zander

Kristus – den nye påske.

Den ortodokse kirkes påskefeiring

50 s. kr 50


En munk fra Østkirken

Om liturgien

46 s. kr 50


Lita ortodoks bønebok (nynorsk)

Til nynorsk av O.I.B.

24 s.  kr 40


Sergij Tjetverikov:

Optinaklostret.

Historisk översikt och personliga minnen (svensk)

100 s   kr. 175


Fra Solum/St.Olav forlag, Oslo

Ortodoks bønnebok med forklaringer og liten katekisme.

v/ f. Johannes Johansen

192 s. Kr 248.


Den ortodokse kirkes guddommelige liturgier

De tre liturgiene med alternative tekster

Forord og illustrasjoner

V/ f. Johannes Johansen

208 s. innb. Kr. 298


Filokalia

Utvalg og overs. v/ f. Johannes Johansen

189 s. Kr 200.Vår hellige fader starets Paisij Velitshkovski.

En beretning om hans liv og asketiske kamp av skemamunk Mitrofan.

 Hl. Trifon skita 2014, 207 s. illustrert. 250 kr.


Biskop Kallistos Ware:

Hvordan blir vi frelst?

Forståelsen av frelse i den ortodokse tradisjonen.

49. s. kr.50

Bøker og hefter om ortodoks tro og spiritualitet

Kontaktinfo:

Hl. Trifon Skita

Skabland, 2090 Hurdal


epost: fader Johannes